Valrörelsen är igång!

Fortsätt läsa Valrörelsen är igång!

Annonser

Omställning till ett hållbart Malmö

Utdrag ur Vänsterpartiet Malmös kommunpolitiska program inför valet 2018

Omställning till ett hållbart Malmö

Den eskalerande klimatkrisen synliggör behovet av att skyndsamt ställa om vårt samhälle för att hållas inom de gränser som naturen sätter upp. Malmö stad har som mål att hela staden ska vara fossilfri till 2030. Samtidigt rapporterar miljöredovisningarna att staden misslyckas på nästan samtliga utvecklingsområden. Det är uppenbart att vi inte kommer att nå målen med nuvarande takt. Istället krävs en radikal och handlingskraftig klimatpolitik som visar att Malmö stad vågar och kan gå före. Vi ska planera staden utifrån både miljö, jämlikhet och jämställdhet.

Fortsätt läsa Omställning till ett hållbart Malmö

Klimatet vår tids ödesfråga

Motion från Vänsterpartiet Gävle, 18/6 2018

Klimatet vår tids ödesfråga

Gävle kommun har tack vare det tidigare rödgröna styret en framstående position inom miljöstrategiskt arbete bland Sveriges kommuner. Ändå kan vi inte luta oss tillbaka. Mycket arbete återstår innan vi är klimatneutrala. En möjlighet att minska klimatpåverkan är att inte sälja de utsläppsrätter som vårt kommunala energibolag Gävle Energi AB (GEAB) tilldelas årligen.

Fortsätt läsa Klimatet vår tids ödesfråga

Cykeltaxi som sommarjobb till ungdomar

Motion från Vänsterpartiet Gävle, 18/6 2018

Cykeltaxi som sommarjobb till ungdomar

Cykeltaxi är ett trevligt och hållbart inslag i en stadsbild. Cyklisten får motion och passagerarna får möjlighet att ta sig fram på mindre tillgängliga platser där en buss eller bil inte kan åka.

Fortsätt läsa Cykeltaxi som sommarjobb till ungdomar

Köp tillbaka centralköket

Motion från Vänsterpartiet Gävle, 18/6 2018

Köp tillbaka centralköket

När kommunstyrelsen den 5 juni tog beslut om på vilket sätt kommunen ska upphandla kost- och städtjänster de kommande sex åren släpptes kravet på att entreprenören ska erbjuda heltidstjänstgöring i ett syfte att ge mindre aktörer möjlighet att lägga anbud.

Fortsätt läsa Köp tillbaka centralköket

NOLLTAXA I KOLLEKTIVTRAFIKEN ÄR ETT LITET MEN VIKTIGT STEG MOT SOCIALISM

NOLLTAXA I KOLLEKTIVTRAFIKEN ÄR ETT LITET MEN VIKTIGT STEG MOT SOCIALISM

 

Jonas Sjöstedt har uttalat att han hoppas att 2017 blir det stora klimatåret och det stora rättviseåret. Det finns inget som tydligare konkretiserar denna kombination än nolltaxa i kollektivtrafiken!

Fortsätt läsa NOLLTAXA I KOLLEKTIVTRAFIKEN ÄR ETT LITET MEN VIKTIGT STEG MOT SOCIALISM