NOLLTAXA I KOLLEKTIVTRAFIKEN ÄR ETT LITET MEN VIKTIGT STEG MOT SOCIALISM

NOLLTAXA I KOLLEKTIVTRAFIKEN ÄR ETT LITET MEN VIKTIGT STEG MOT SOCIALISM

 

Jonas Sjöstedt har uttalat att han hoppas att 2017 blir det stora klimatåret och det stora rättviseåret. Det finns inget som tydligare konkretiserar denna kombination än nolltaxa i kollektivtrafiken!

Fortsätt läsa NOLLTAXA I KOLLEKTIVTRAFIKEN ÄR ETT LITET MEN VIKTIGT STEG MOT SOCIALISM

Annonser

KONGRESS 2018 Diskussion om motioner

Diskussion om motioner

Detta dokument är en sammanställning av den diskussion som miljönätverket hade på sin träff på riksdagen den 2 februari. Förslagen till beslut är endast rekommendationer.

Fortsätt läsa KONGRESS 2018 Diskussion om motioner

Agro-imperialismens motpunkt!

Agro-imperialismens motpunkt!

Tobias Petersson,  sammankallande inom V Malmös miljöutskott och koordinator av Framtidsjordens Asien nätverk, skriver om de internationella utmaningarna för matsuveränitet.

Världen står idag inför utmaningar som tidigare generationer sällan skådat, vi står inför en degradering av biologisk mångfald, ökad konsumtion av jordens resurser medan vi rusar i en allt snabbare takt mot temperaturhöjningar som kommer tangera minst 2 garder.

Fortsätt läsa Agro-imperialismens motpunkt!

Tyskland är inget föredöme

KONGRESS 2018

Tyskland är inget föredöme

Tyskland byggde fler nya kolkraftverk än hela resten av EU tillsammans de senaste tio åren. Deras utsläpp ligger en bra bit över EU-snittet – och de är längre över EU-snittet idag än de var när Energiewende började.

Fortsätt läsa Tyskland är inget föredöme

Sluta elda med fossilgas

KONGRESS 2018

Sluta elda med fossilgas

Sverige behöver ta tag i sitt fossilgasberoende, som omfattar omkring 10 TWh per år. En liten del av den kan ersättas med att skala upp den hållbara biogasen, som idag står för 2 TWh per år, men huvuddelen av den kommer behöva ersättas med t ex elektricitet. I framtiden är det möjligt att vätgas producerad med el kan spela en roll, men det är mycket långt dit. Vi behöver ha fasat ut fossilgasen långt innan dess.

Fortsätt läsa Sluta elda med fossilgas