Köp tillbaka centralköket

Motion från Vänsterpartiet Gävle, 18/6 2018

Köp tillbaka centralköket

När kommunstyrelsen den 5 juni tog beslut om på vilket sätt kommunen ska upphandla kost- och städtjänster de kommande sex åren släpptes kravet på att entreprenören ska erbjuda heltidstjänstgöring i ett syfte att ge mindre aktörer möjlighet att lägga anbud.

Vänsterpartiet motsatte sig, som enda parti, att godkänna upphandlingsmodellen. Vänsterpartiet kommer inte att acceptera att en utökad marknadisering av kommunala behov innebär försämrade villkor för personalen. Problemet beror i själva verket på försäljningen av centralköket vilket gav köparen, Sodexo orimliga fördelar vid upphandlingarna. Att begära att personalen ska betala för det misstaget med sämre villkor är orimligt och orättvist. Det rimliga borde vara att ta tillbaka storköket, inte att försämra personalens arbetsvillkor. Allra helst skulle Vänsterpartiet Gävle se att all mat lagades på plats på äldreboenden, skolor och förskolor. Men där är vi inte ännu och under tiden måste vi skapa förutsättningar för många portioner mat och goda arbetsvillkor.

Att ta över verksamhet visar också att kommuner och lokala grupper inte är ensamma i sin önskan att bygga upp effektiva, framåtsyftande, demokratiska offentliga tjänster. Lyckade erfarenheter av verksamheter som tagits över inspirerar och ger kraft åt andra kommuner att följa efter. Vi kan se hur städer och grupper går samman inom alla branscher, inom varje land, på europeisk och internationell nivå; allt utgör en motvikt mot storföretagens och centrala regeringars inflytande och motstånd. Olika former av offentlig-offentlig samverkan blomstrar. uppsvinget med verksamheter som tas över erbjuder medborgare och arbetstagare ett viktigt tillfälle att ta tillbaka demokratisk kontroll, som eroderats av de senaste årtiondenas privatiseringar. Det finns allt mer belägg för att människor kan kräva sina offentliga tjänster tillbaka och styra in en ny generation offentligt ägande. Lyckligtvis ökar slagkraften, då olikartade rörelser och aktörer går samman i avsikt att införa positiva förändringar i våra samhällen.

Offentliga tjänster är inte perfekta bara för att de är offentliga. Offentliga tjänster måste också ständigt förbättras och förnya sitt samhällsengagemang. Om vi breddar vår definition av ”offentlig” fångar vi ett större urval avprivatiseringsinitiativ. Många exempel på återgång till kommunal verksamhet och nya offentliga företag som skapats ger möjligheter att förnya ett offentligt engagemang och ge utrymme för många aktörer att tillsammans driva offentliga tjänster. De ligger utanför klassiskt offentligt ägande och omfattar ett urval nya modeller: kommunala energibolag samarbetar med samhällsenergi (t.ex. i Hamburg och Bristol), kommunala samarbetsorgan och nätverk (t.ex. vattentjänster i Frankrike och Spanien), lokala offentliga tjänsteföretag, som delvis ägs av arbetstagare (t.ex. vattenbolaget i Buenos Aires) och användarkooperativ (vindkraftverket Middelgrunden i Köpenhamn), fullständigt auktoriserade medborgarkooperativa tjänsteutförare (ön Kauai och Minnesota i USA), partnerskap med kommunala myndigheter (Glasgow, Skottland) och så vidare.

Alla dessa exempel är mallar för hur nästa generations offentliga ägande kan se ut. Det kraftiga trycket i Katalonien att ta tillbaka kommunal verksamhet vilar också på en rörelse bestående av medborgarplattformar, som inte bara vill åstadkomma en återgång till offentligt styre som ett mål i sig, utan ser det som ett första steg i riktning mot en demokratisk styrelseform av offentliga tjänster, som bygger på ett kontinuerligt samhällsengagemang.

Vänsterpartiet yrkar därför på att kommunen köper tillbaka centralköket i Sätra. Kanske kan det drivas i någon av de inspirerande former som nämns i denna motion.

Kontakt:

Tord Fredriksen

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s