Nina Broman Costa om klimat- och miljöpolitik

Nina Broman Costa

Bostadsort

Knivsta

Distrikt du kommer ifrån?

Uppsala

Vad har du för uppdrag i partiet?

Ingår i Uppsaladistriktets valledning
Aktiv i Knivstas partiförening
Aktiv i Transportvänstern som har nära samarbete med bl.a Sekovänstern och Kommunalvänstern

Vad har du för miljö- och klimatengagemang?

Är engagerad i miljöfrågor även om det alltid finns mer att lära. I Transport pratar vi mycket om hur svenska transporter ska bli grönare men ändå med schyssta villkor för de som kör. Ett hållbart transportsystem behövs i hela Europa, med mer kollektivtrafik, utbyggd järnväg och klimatsmarta godstransporter.
Är dock ingen expert på ämnet. Än.
Alla kan bidra i både små handlingar och stora projekt och satsningar.

Vilka miljö- och klimatfrågor tycker du är viktigast i Sverige och i EU?

Miljö- och klimatfrågor i sig är akut. Därför ser jag behovet av nätverkande för ett enat EU vad gäller att påverka också på hemmaplan.
Vilka specifika frågor som behöver drivas får Ni upplysa mig om.

Vad har du för kunskap och erfarenhet kring EU-politik?

Har ganska goda kunskaper om EU och den nyliberala marknadspolitik som bedrivs där.
Eftersom jag är aktiv i Transport följer jag såklart allt som har med bl.a. cabotage och kombitrafik att göra. Där har vi goda exempel på EU-direktiv som slagit fel. Direktiv som från början var tänkta att vara positiva ur miljö- och klimatsynpunkt utnyttjas nu några år senare av företagen så att det snarare blir tvärtom. Det är idag billigare att transportera en container via vägnätet än på järnväg.
Dessa direktiv skapar dessutom en osund konkurrens där företag som gör rätt för sig slås ut, det blir minskade skatteintäkter till statskassan och människor i arbete blir en handelsvara. Det finns folk som jobbar under slavliknande förhållanden i många branscher i vårt land idag, och det sprider sig snabbt.
Vi måste jobba för högre miljömål och motverka social dumpning och lönedumpning.

Vilket/vilka utskott skulle du vilja sitta i EU?

Ser fram emot valkampanjen där vi ska ta fler mandat så att vi kan representera god vänterpolitik i så många utskott som möjligt.
Själv bidrar jag gärna där jag behövs bäst. Mina hjärtefrågor är nog tydliga, men är intresserad av det mesta.

Vilka tre områden tycker du är viktigast att Vänsterpartiet är engagerade i EU?

Arbetsrätt, sociala villkor
Miljö- och klimatfrågan
Verka för ett demokratiskt Europa med majoritet till oss som står till vänster

Är det något annat du vill informera miljö- och klimatnätverket om?

Det finns många fler frågor och mycket av det går hand i hand. Allt från handelsavtalen till plaster i haven.
Det vi bör ha fokus på enligt min mening är att de som förstör mest ska bidra mest till en hållbar miljö- och klimatpolitik med höga mål!
Annonser

Hanna Gedin om klimat- och miljöfrågor

Klimat- och miljönätverket har skickat ut ett antal frågor till toppnamnen på valberedningens lista för att höra hur de tänker kring miljö och klimat. (Alla kandidater som skickar in svar tar vi också in).

Hanna Gedin

Hej klimat – och miljönätverket!

Jag vill börja med att säga att ni gör ett jättebra jobb och att jag personligen är glad för att vi i förslaget till valplattform från
partistyrelsen lyft fram klimatfrågan. Det är en ödesfråga.

Jag vill dock tacka nej till att fylla i enkäten. Jag har besvarat den enkät som vår valberedning skickat ut och jag har även blivit intervjuad av valberedningen. Jag ser en risk med att vi startar separata beredningsprocesser inom partiet. Dessutom tycker jag att det faktum att enkäten kommer bara ett dygn innan konferensen riskerar att inte samtliga på listan har förutsättningar att svara.

Jag väljer alltså av principiella skäl att avstå från att svara på enkäten. Jag hoppas att ni har förståelse för detta. Men alla ombud kan naturligtvis kika på den enkät som valberedningen publicerat inför konferensen. Jag kommer att finnas på konferensen och är naturligtvis tillgänglig för frågor om allt från miljö och klimat till annat. Allt gott!

Hälsningar Hanna

Malin Björk om klimat- och miljöfrågor

Klimat- och miljönätverket har skickat ut ett antal frågor till toppnamnen på valberedningens lista för att höra hur de tänker kring miljö och klimat. (Alla kandidater som skickar in svar tar vi också in).

Malin Björk

Bostadsort

Bryssel

Distrikt du kommer ifrån?

Vi har en partiförening här i Bryssel 😊

Vad har du för uppdrag i partiet?

EU-parlamentariker sedan 2014

Vad har du för miljö- och klimatengagemang?

Mitt miljö-och klimat engagemang går inte att frikoppla från min socialism och feminism. Min första ingång till miljöpolitiken är faktiskt via ekosocialistiska feminister. Precis som människors liv skövlas av en ekonomisk politik som sätter vinster först, så leder samma logik till en skövling av våra gemensamma resurser och vår enda planet. Vänsterns politiska svar är därför en förändring av spelreglerna för ekonomin – ett hållbart samhälle måste också vara jämlikt och jämställt.

Det sagt, och trots att det finns så många områden där vi måste flytta fram positionerna, så har jag främst arbetat med de klimatpolitiska frågorna. Dels för att dessa på många sätt överskuggar mycket annat miljöpolitiskt arbete, men också för att vi under min mandatperiod beslutat om EU lagstiftning som direkt påverkar våra möjligheter att stoppa klimatförändringarna:

 • EU ETS (utsläppshandelssystemet)
 • Lagstiftning om regler för förnybar energi
 • Lagstiftning om energieffektivisering
 • Bindande utsläppstak

Vilka miljö- och klimatfrågor tycker du är viktigast i Sverige och i EU?

 • Klimatlagstiftningen i EU (ovan) måste skärpas innan den ens trätt i kraft.
 • En flygskatt som gör flyget dyrare och investeringar i billigare och bättre tågtrafik.
 • Klimatinvesteringsbank som på allvar styr om investeringarna .
 • Nej till investeringsskyddsmekanismerna i EUs handelsavtal

Vad har du för kunskap och erfarenhet kring EU-politik?

Politisk sekreterare för GUE/NGL och arbetade med Eva-Britt Svensson och sedan Mikael Gustafsson. Sedan 2014 EU-parlamentariker

Vilket/vilka utskott skulle du vilja sitta i EU?

Jag vill att Vänsterpartiet fortsätter att vara den starkaste feministiska rösten, att vi fortsätter arbetet mot de högerextremas fästning Europapolitik, samt att vi växlar upp klimatarbetet. Hur det arbetet bäst fördelas och förs, och hur vi ska förhandla våra utskottsplatser tycker jag vi ska diskutera tillsammans mellan de valda, samt i samråd med partiet.

Vilka tre områden tycker du är viktigast att Vänsterpartiet är engagerade i EU?

 • En human flykting och migrationspolitik och ett öppet, antirasistiskt och demokratiskt Europa
 • Klimatkampen
 • Feministisk kamp

Vårt arbete måste dock alltid utgå från och rymma de mer övergripande frågorna kring EU:s ekonomiska politik – en aktiv EMU kritik , stärkt arbetsrätt vs företagens friheter, och handelspolitiken …

Är det något annat du vill informera miljö- och klimatnätverket om?

Bland det viktigaste miljö och klimat arbete jag gjort är nog ändå kring (mot!) EU:s handelsavtal TTIP och CETA (och Mercosur som förhandlas nu) – där kapitalet och storbolagen ges mer makt på bekostnad av demokratiskt valda församlingar. Det är i högsta grad en miljö- och klimatpolitiskt fråga eftersom företagen främst använt reglerna i handelsavtalen och sin ökade makt att stämma stater och stoppa lagstiftning som syftar till att skydda klimat, miljö, och folkhälsa. En ödesfråga för framtiden vad gäller vår möjlighet att skärpa både nationella och internationella regler för klimatet.

 

Willy Neumann om klimat- och miljöfrågor

Klimat- och miljönätverket har skickat ut ett antal frågor till toppnamnen på valberedningens lista för att höra hur de tänker kring miljö och klimat. (Alla kandidater som skickar in svar tar vi också in).

Willy Neumann

Bostadsort

Jönköping

Distrikt du kommer ifrån?

Jönköpings Län

Vad har du för uppdrag i partiet?

Vice ordförande i distriktsstyrelsen Jönköpings Län

Vad har du för miljö- och klimatengagemang?

Var med och grundade Vättern-Vänstern.

Mina drivande frågor är i närområdet är vårt dricksvatten för ca 400 000 människor som tar sitt vatten från Vättern. Här går kampen mot Försvarsmakten och utländska gruvbolag som på sikt kommer att förgifta nordens största vattentäkt.

Försvarsmakten har fått godkänt att skjuta 69 000 skott samt ett antal raketer i sjön. Utökad tid från 20 dagar till 50 dagar om året. Detta är frågor som vi måste ta i regeringen. Därtill kommer man att samöva med NATO –EU-flygstyrkor som bidrag att förstöra vårt dricksvatten.

Vilka miljö- och klimatfrågor tycker du är viktigast i Sverige och i EU?

Har varit motståndare till EU sedan 1994 och är idag mycket kritisk till Eu,s utvidgningspolitik där allt mer och mer koncentreras till en maktelit i Bryssel samt ett” race to the bottom” när det gäller arbetspolit.

Vad har du för kunskap och erfarenhet kring EU-politik?

Anser mig ganska bevandrad i EU och Europas frågor sedan ca 40-50 år. Samt erfarenhet av tysk politik i Europafrågor.

Vilket/vilka utskott skulle du vilja sitta i EU?

Utrikesutskottet, Miljöutskottet.

Vilka tre områden tycker du är viktigast att Vänsterpartiet är engagerade i EU?

Konstitutionella frågor, Arbetsfrågor, Miljöfrågor

Rikard Warlenius om klimat- och miljöfrågor

Klimat- och miljönätverket har skickat ut ett antal frågor till toppnamnen på valberedningens lista för att höra hur de tänker kring miljö och klimat. (Alla kandidater som skickar in svar tar vi också in).

Rikard Warlenius

Bostadsort

Stockholm

Distrikt du kommer ifrån?

Storstockholms

Vad har du för uppdrag i partiet?

Står som trea på valberedningens förslag till EU-valet, men meddelade den nyligen att jag avstår platsen av personliga skäl (jag insåg till sist att jag inte får ihop Bryssel med det liv jag vill leva nu, med hemmaboende barn och andra engagemang). Jag har sagt mig vara beredd att stå på listan ändå, men på icke valbar plats. Vi får se om det blir så.

I övrigt: Ledamot i Stockholms stadsfullmäktige, kommunstyrelsen, vice ordförande i Trafiknämnden, ersättare i Miljö- och hälsoskyddsnämnden, gruppstyrelsen, med mera.

Vad har du för miljö- och klimatengagemang?

Ett stort. Aktiv i klimat- och miljösammanhang i ca 15 år, bl a suttit i styrelsen för gröna tankesmedjan Cogito, var med och grundade föreningen Klimataktion och satt i dess styrelse, ledamot i Vänsterpartiets ekologisk-ekonomiska programkommitté, suttit i SKL:s klimatberedning, ledamot i Klimatkommunernas styrelse, m.m. Arbetar även med frågorna som universitetslärare och forskare i Samhällsvetenskapliga miljöstudier.

Vilka miljö- och klimatfrågor tycker du är viktigast i Sverige och i EU?

Viktigast är att rädda klimatet. Det kräver inte bara en tuffare miljöpolitik utan en ny ekonomisk politik, en verklig samhällsförändring. Fokus måste ligga på gemensamma lösningar, inte på enskilda individer. Vi behöver mycket mer av regleringar och offentliga investeringar, och mindre övertro på marknadslösningar.

Vad har du för kunskap och erfarenhet kring EU-politik?

Jag har varit följt EU-politiken ganska noga i över 20 år. Först som aktivist i fackliga och sociala rörelser (var t ex med och anordnade demonstrationerna i Göteborg 2001), sedan som journalist som bland skrev mycket om EMU-omröstningen, och senaste decennier som klimataktivist och forskare.

Vilket/vilka utskott skulle du vilja sitta i EU?

Helst miljöutskottet (fast nu ska jag ju inte sitta i EU, i alla fall inte nästa mandatperiod…)

Vilka tre områden tycker du är viktigast att Vänsterpartiet är engagerade i EU?

Miljö- och klimatpolitik, ekonomi och arbetsmarknad, mänskliga rättigheter och demokrati

Är det något annat du vill informera miljö- och klimatnätverket om?

Vi ses!

Ana Süssner Rubin om klimat- och miljöfrågor

Klimat- och miljönätverket har skickat ut ett antal frågor till toppnamnen på valberedningens lista för att höra hur de tänker kring miljö och klimat. (Alla kandidater som skickar in svar tar vi också in).

Ana Süssner Rubin

Bostadsort

Malmö

Distrikt du kommer ifrån?

Vänsterpartiet Skåne

Vad har du för uppdrag i partiet?

Jag är ordförande för Vänsterpartiet Skåne

Vad har du för miljö- och klimatengagemang?

Mitt klimatengagemang, precis som mitt antirasistiska och feministiska arbete, genomsyrar de flesta politiska frågor jag driver. Däremot inser jag, precis som alla andra, att klimatet är en ödesfråga som kräver partiets särskilda uppmärksamhet. Allt mitt engagemang, oavsett om det är när jag på jobbet driver att enskild facklig medlem ska få rätt, i utredningsarbetet kring sex timmars arbetsdag i partiet eller i det parlamentariska arbetet, har ett klimatfilter. Jag är övertygad om att det är genom mer demokrati, mer socialism och mer feminism, som vi kommer att få möjlighet att lösa klimatkrisen.

Vilka miljö- och klimatfrågor tycker du är viktigast i Sverige och i EU?

Det finns otaliga viktiga miljö- och klimatfrågor som EU behöver hantera. Tyvärr fokuserar en alltför stor del på kosmetiska förändringar som inte förändrar i grunden. Vi har en bra grund i eko-eko-programmet men det behöver förverkligas även på EU-nivå. Vi behöver rejäla investeringar i klimatsmart infrastruktur och förnybar energi. Men framförallt behöver vi omfördela samhällets resurser och sluta ge bidrag till storföretag och samhällets rikaste. Genom en kraftig omfördelning från privat till offentlig konsumtion har vi möjlighet att ställa demokratiska krav och investera klimatsmart. Klimatet kan inte ses som en bunt enskilda sakfrågor. Det är en ödesfråga.

Vad har du för kunskap och erfarenhet kring EU-politik?

Jag är ungefär som den genomsnittlige vänsterpartisten. Jag är EU-motståndare av principiella demokratiskäl, och följer EU-debatten främst i fackligt perspektiv eftersom mitt yrke som arbetsrättsjurist kräver det. Jag har varit i parlamentet vid några tillfällen, talat om sex timmars arbetsdag i Jämställdhetsutskottet, medverkat i fackliga konferenser med LO och varit gäst tillsammans med Vänsterpartiets nationella kvinnonätverk.

Vilket/vilka utskott skulle du vilja sitta i EU?

Jag vill gärna sitta i utskottet för Sysselsättning och sociala frågor

Vilka tre områden tycker du är viktigast att Vänsterpartiet är engagerade i EU?

a) Främst handlar det om att attackera EU:s nyliberala grundkärna, genom att verkligen pröva EU. Finns det utrymme för mänskliga rättigheter och klimathänsyn – eller kommer dessa alltid stå lägre i rang gentemot den inre marknaden intressen? Vänsterpartiet behöver strida för att omförhandla villkoren för medlemskapet och se till att kräva att grundfördragen skrivs om så att de sociala rättigheterna likställs med de övriga fyra friheterna (som främst värnar storföretagens behov att kunna flytta kapital, varor och arbetskraft över gränserna). Det är en aning orealistiskt att samtliga medlemsländer kommer gå med på detta – men det är hög tid att bjuda på till dans, så vi kan genomskåda EU-ivrarnas tomma ord.

b) Vänsterpartiet ska fortsätta vara den som kräver att makt flyttas tillbaka till svenska folket och kraftigt motverka EU:s utveckling mot överstatlighet och Fort Europa. Den klassiska parollen: ”skicka inga ja-sägare till Bryssel” blir än mer aktuell nu, när det mesta i EU går åt fel håll. Människor dör på haven för att EU har en fruktansvärt inhuman flyktingpolitik, arbetare ställs mot varandra när arbetsrätten urholkas och redan fattiga länder tvingas skära ned i sin välfärd för att EMU kräver det. Vi behöver vara de som högljutt ropar stopp! Pekar på att det som sker är kopplat till EU:s ruttna grundfundament. Vi ska försöka driva EU till vänster så gott det går, men vi ska inte vara naiva. EU är och förblir kapitalets union – därför behöver väljarna få veta att Vänsterpartiet fortfarande vill lämna EU – och satsa på internationella samarbeten istället, som bygger på solidaritet och inte kapitalistisk rovdrift.

c) Medan Sverige är medlem i EU så ska vi passa på att bygga upp internationella och europiska kontakter i kvinnorörelsen, bland klimataktivister, asylrättskämpar och facken. Gräsrotsarbetet och det utomparlamentariska arbetet är avgörande för att flytta fram vänsterns positioner. Det går att göra en del för att stärka arbetarnas kamp. Ett konkret förslag är att kräva en fond för facklig organisering i EU och satsningar på gröna jobb. Det är avgörande för att stödet för klimatfrågornas får stöd i arbetarklassen. När miljöfarlig industri läggs ned måste det finnas en omställning för de anställda i företagen. Under Eva-Britt Svenssons tid så skapade hon en fantastisk plattform för kvinnorättskämpar och vi fick igenom stöd till kvinnojourer och skärpningar kring trafficking. Jag vet att vi i nuläget är mycket aktiva kring migrationsfrågorna och byggt upp nätverk. Fler och fler europeiska vänsterpartier bli mer och mer kritiska till EU:s nyliberala ekonomiska politik, och vi ska samarbeta där för att kräva att grundfördragen rivs upp. Det handlar om ett opinionsarbete för att visa att EU är och förblir arbetsgivarnas och storföretagens union, men vi behöver ställa sakerna på sin spets och då krävs tryck från folket.

Är det något annat du vill informera miljö- och klimatnärverket om?

Nej, inget särskilt. Men jag uppskattar det viktiga arbetet nätverket bedriver. Jag tror att ert arbete är viktigt för att partiet ska steppa fram i de här extremt viktiga frågorna. Tack för det. Jag själv är ödmjuk inför att jag behöver öka min klimatkunskap och tar tacksam emot stöd och synpunkter. Inte minst från miljö- och klimatnätverket. Min bakgrund är främst i den fackliga världen, där arbetsrätten och kvinnors fackliga rättigheter är mina starka områden.

Ida Legnemark om klimat- och miljöfrågor

Klimat- och miljönätverket har skickat ut ett antal frågor till toppnamnen på valberedningens lista för att höra hur de tänker kring miljö och klimat. (Alla kandidater som skickar in svar tar vi också in).

Ida Legnemark

Bostadsort

Borås

Distrikt du kommer ifrån?

Sjuhärad

Vad har du för uppdrag i partiet?

Gruppledare för V Borås, representerar V i styrelsen för Sveriges kommuner och landsting, SKL

Vad har du för miljö- och klimatengagemang?

Mitt politiska engagemang är framför allt som kommunpolitiker. Där har  jag och Vänsterpartiet i Borås drivit en rad konkreta klimat- och miljöfrågor – allt från fler solpaneler på kommunala fastigheter, till att vi ska planera nya stadsdelar som byggs att vara helt fossilbränslefria, att införa billigare kollektivtrafik för fler, att bygga säkra cykelvägar till våra skolor och mycket annat. Personligen brinner jag också för djurrättsfrågor och tycker t ex att Vänsterpartiet ska arbeta både i Sverige och i EU för att minimera antalet djurförsök.

Vilka miljö- och klimatfrågor är viktigast i Sverige och i EU?

Att driva på för strukturell förändring, som en utbyggd tågtrafik mellan Europas länder, som på allvar kan ersätta många flygresor, och en bättre utbyggd och billigare kollektivtrafik i hela Sverige. Allra viktigast är att Vänsterpartiet bidrar med ett jämlikhetsperspektiv i klimatpolitiken där vi ser till att samhällets gemensamma resurser investeras i gemensam välfärd och hållbar utveckling i stället för i privat konsumtion, och att vi ser till så att stora aktörer som pensionsfonderna i Sverige eller Europeiska centralbanken inte investerar i fossilkapital.

Vilka kunskaper och erfarenheter har du av EU-politik?

Som kommunpolitiker är jag medveten om de delar av EU:s politik som styr och påverkar kommunerna. Som tidigare PS-ledamot har jag vid flera tillfällen varit i parlamentet och bland annat talat på hearings om jämställdhet. Jag har erfarenhet av annat europeiskt arbete inom WHO och Healthy Cities-nätverket, där jag som kommunpolitiker varit ordförande för det svenska nätverket de senaste fyra åren.

Vilket utskott skulle du vilja sitta i i EU?

Jämställdhetsutskottet

Vilka tre områden är viktigast att Vänsterpartiet är engagerade i i EU?

Jag tycker att prioriteringen i valplattformen av områdena klimatet, antirasism/ solidarisk flyktingpolitik samt feminismen är helt rätt!