Valrörelsen är igång!

Fortsätt läsa Valrörelsen är igång!

Annonser

Omställning till ett hållbart Malmö

Utdrag ur Vänsterpartiet Malmös kommunpolitiska program inför valet 2018

Omställning till ett hållbart Malmö

Den eskalerande klimatkrisen synliggör behovet av att skyndsamt ställa om vårt samhälle för att hållas inom de gränser som naturen sätter upp. Malmö stad har som mål att hela staden ska vara fossilfri till 2030. Samtidigt rapporterar miljöredovisningarna att staden misslyckas på nästan samtliga utvecklingsområden. Det är uppenbart att vi inte kommer att nå målen med nuvarande takt. Istället krävs en radikal och handlingskraftig klimatpolitik som visar att Malmö stad vågar och kan gå före. Vi ska planera staden utifrån både miljö, jämlikhet och jämställdhet.

Fortsätt läsa Omställning till ett hållbart Malmö

NOLLTAXA I KOLLEKTIVTRAFIKEN ÄR ETT LITET MEN VIKTIGT STEG MOT SOCIALISM

NOLLTAXA I KOLLEKTIVTRAFIKEN ÄR ETT LITET MEN VIKTIGT STEG MOT SOCIALISM

 

Jonas Sjöstedt har uttalat att han hoppas att 2017 blir det stora klimatåret och det stora rättviseåret. Det finns inget som tydligare konkretiserar denna kombination än nolltaxa i kollektivtrafiken!

Fortsätt läsa NOLLTAXA I KOLLEKTIVTRAFIKEN ÄR ETT LITET MEN VIKTIGT STEG MOT SOCIALISM