Omställning till ett hållbart Malmö

Utdrag ur Vänsterpartiet Malmös kommunpolitiska program inför valet 2018

Omställning till ett hållbart Malmö

Den eskalerande klimatkrisen synliggör behovet av att skyndsamt ställa om vårt samhälle för att hållas inom de gränser som naturen sätter upp. Malmö stad har som mål att hela staden ska vara fossilfri till 2030. Samtidigt rapporterar miljöredovisningarna att staden misslyckas på nästan samtliga utvecklingsområden. Det är uppenbart att vi inte kommer att nå målen med nuvarande takt. Istället krävs en radikal och handlingskraftig klimatpolitik som visar att Malmö stad vågar och kan gå före. Vi ska planera staden utifrån både miljö, jämlikhet och jämställdhet.

Fortsätt läsa Omställning till ett hållbart Malmö

Annonser

Klimatet vår tids ödesfråga

Motion från Vänsterpartiet Gävle, 18/6 2018

Klimatet vår tids ödesfråga

Gävle kommun har tack vare det tidigare rödgröna styret en framstående position inom miljöstrategiskt arbete bland Sveriges kommuner. Ändå kan vi inte luta oss tillbaka. Mycket arbete återstår innan vi är klimatneutrala. En möjlighet att minska klimatpåverkan är att inte sälja de utsläppsrätter som vårt kommunala energibolag Gävle Energi AB (GEAB) tilldelas årligen.

Fortsätt läsa Klimatet vår tids ödesfråga