Omställning till ett hållbart Malmö

Utdrag ur Vänsterpartiet Malmös kommunpolitiska program inför valet 2018

Omställning till ett hållbart Malmö

Den eskalerande klimatkrisen synliggör behovet av att skyndsamt ställa om vårt samhälle för att hållas inom de gränser som naturen sätter upp. Malmö stad har som mål att hela staden ska vara fossilfri till 2030. Samtidigt rapporterar miljöredovisningarna att staden misslyckas på nästan samtliga utvecklingsområden. Det är uppenbart att vi inte kommer att nå målen med nuvarande takt. Istället krävs en radikal och handlingskraftig klimatpolitik som visar att Malmö stad vågar och kan gå före. Vi ska planera staden utifrån både miljö, jämlikhet och jämställdhet.

Fortsätt läsa Omställning till ett hållbart Malmö

Annonser

Köp tillbaka centralköket

Motion från Vänsterpartiet Gävle, 18/6 2018

Köp tillbaka centralköket

När kommunstyrelsen den 5 juni tog beslut om på vilket sätt kommunen ska upphandla kost- och städtjänster de kommande sex åren släpptes kravet på att entreprenören ska erbjuda heltidstjänstgöring i ett syfte att ge mindre aktörer möjlighet att lägga anbud.

Fortsätt läsa Köp tillbaka centralköket

Agro-imperialismens motpunkt!

Agro-imperialismens motpunkt!

Tobias Petersson,  sammankallande inom V Malmös miljöutskott och koordinator av Framtidsjordens Asien nätverk, skriver om de internationella utmaningarna för matsuveränitet.

Världen står idag inför utmaningar som tidigare generationer sällan skådat, vi står inför en degradering av biologisk mångfald, ökad konsumtion av jordens resurser medan vi rusar i en allt snabbare takt mot temperaturhöjningar som kommer tangera minst 2 garder.

Fortsätt läsa Agro-imperialismens motpunkt!