Valrörelsen är igång!

Fortsätt läsa Valrörelsen är igång!

Annonser

Omställning till ett hållbart Malmö

Utdrag ur Vänsterpartiet Malmös kommunpolitiska program inför valet 2018

Omställning till ett hållbart Malmö

Den eskalerande klimatkrisen synliggör behovet av att skyndsamt ställa om vårt samhälle för att hållas inom de gränser som naturen sätter upp. Malmö stad har som mål att hela staden ska vara fossilfri till 2030. Samtidigt rapporterar miljöredovisningarna att staden misslyckas på nästan samtliga utvecklingsområden. Det är uppenbart att vi inte kommer att nå målen med nuvarande takt. Istället krävs en radikal och handlingskraftig klimatpolitik som visar att Malmö stad vågar och kan gå före. Vi ska planera staden utifrån både miljö, jämlikhet och jämställdhet.

Fortsätt läsa Omställning till ett hållbart Malmö

Lokala strategier för ett jobbskapande inom naturens gränser

Emma Wallrup har utifrån sin roll som lokalpolitiker tagit fram ett idédokument för hur vi kan skapa fler arbeten inom planetens gränser.

Lokala strategier för ett jobbskapande inom naturens gränser

Vänsterpartiet har ett ekologiskt- ekonomiskt program som är antaget för att vi vill arbeta för en jämlik ekologisk ekonomi. Detta är dokument ger råd hur du som lokal/regionalpolitiker kan tänka för att gynna en lokal politik, en grön utveckling där jobbskapandet är i enlighet med att vi så fort som möjligt måste ställa om till en grön ekonomi.

Fortsätt läsa Lokala strategier för ett jobbskapande inom naturens gränser

Svensk klimatpolitik måste radikaliseras

Jonas Sjöstedt och Jens Holm publicerade debattartikeln i ETC den 9 oktober 2017.

Svensk klimatpolitik måste radikaliseras

Nu krävs modet att ta större beslut. Vänsterpartiet kommer att gå till val på en klimatpolitik som verkligen skulle minska utsläppen.

Fortsätt läsa Svensk klimatpolitik måste radikaliseras