Omställning till ett hållbart Malmö

Utdrag ur Vänsterpartiet Malmös kommunpolitiska program inför valet 2018

Omställning till ett hållbart Malmö

Den eskalerande klimatkrisen synliggör behovet av att skyndsamt ställa om vårt samhälle för att hållas inom de gränser som naturen sätter upp. Malmö stad har som mål att hela staden ska vara fossilfri till 2030. Samtidigt rapporterar miljöredovisningarna att staden misslyckas på nästan samtliga utvecklingsområden. Det är uppenbart att vi inte kommer att nå målen med nuvarande takt. Istället krävs en radikal och handlingskraftig klimatpolitik som visar att Malmö stad vågar och kan gå före. Vi ska planera staden utifrån både miljö, jämlikhet och jämställdhet.

Fortsätt läsa Omställning till ett hållbart Malmö

Annonser

Klimatskatt på livsmedel för en trovärdig klimatpolitik

KONGRESS 2018

Klimatskatt på livsmedel för en trovärdig klimatpolitik

Svenskarnas klimatavtryck ökar och en anledning till det är vår matkonsumtion. Det är dock fullt möjligt att göra något åt detta. Enligt Livsmedelsverket skulle vi nämligen, enbart genom att ändra på vad vi äter, kunna halvera vår klimatpåverkan. Självklart kan vi inte bortse från denna kunskap utan att riskera att undergräva trovärdigheten för hela Vänsterpartiets klimatpolitik.

Fortsätt läsa Klimatskatt på livsmedel för en trovärdig klimatpolitik

Minskad köttkonsumtion för klimat och hälsa

I Haninge la de en motion om minskad köttkonsumtion. Den blev tyvärr bara ”besvarad” och inte bifallen.

Motion till Haninge kommunfullmäktige om minskad köttkonsumtion för klimat och hälsa

Klimathotet är en ödesfråga. Redan idag märker vi av klimatförändringarnas effekter. Forskarna är eniga om att klimatförändringarna beror på människors utsläpp av växthusgaser. För att minska framtida klimatförändringar behöver vi minska på vårt utsläpp av växthusgaser.

Fortsätt läsa Minskad köttkonsumtion för klimat och hälsa